Våre policies

Informasjonskapsler / Cookies

På sembo.no bruker vi cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin og som kan avleses av sembo.no eller en av våre partnere. En cookie inneholder bl.a. informasjon om dine innstillinger og hva du har søkt på sembo.no.

Vår bruk av cookies

På sembo.no bruker vi cookies for å gi deg best opplevelse på vår hjemmeside. Informasjonen som ligger i cookien kan du selv velge å slette. Se beskrivelse her for hvordan du gjør det.

Vi bruker tredjepartscookies for å få bedre innsikt i våre besøkeres adferd på sembo.no, samt demografisk informasjon om våre besøkere. Som alle andre cookies er informasjonen til tredjepart anonym, og den kan til enhver tid slettes.

Vi har en rekke samarbeidspartnere på internett og vi utveksler data via cookies. I noen tilfeller har våre partnere tilgang til opplysninger innsamlet via cookies sendt fra sembo.no.
Vi bruker også cookies fra tredjepart til å opptimalisere annonser med utgangspunkt i din besøkshistorikk på sembo.no. Disse annonsene blir vist på andre sider enn sembo.no.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke vil ha cookies på min datamaskin?

Hvis du ikke aksepterer at Sembo lagrer informasjonskapsler på din datamaskin, ber vi deg om å velge bort håndtering av informasjonskapsler (cookies) i nettleseren din. Dette gjør du i sikkerhetsinnstillingene.Vær oppmerksom på at blokkering av informasjonskapsler gjør at bestilling av reiser på sembo.no ikke kan gjennomføres korrekt. Da henviser vi deg til telefonbestilling på 22 16 51 00.

AI-tjeneste

Vi tilbyr en tjeneste hvor du kan beskrive din ønskede reise, og vår AI-teknologi vil generere en personlig reiseplan basert på din beskrivelse. Tjenesten har som mål å foreslå destinasjoner, aktiviteter, og overnattingssteder som matcher dine preferanser.

Brukerbidrag
Du er ansvarlig for all informasjon, data, og tekst ("Innhold") som du bidrar til vår tjeneste. Ved å tilby Innhold gir du oss en ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, modifisere, og vise Innholdet for å levere og forbedre våre tjenester.

AI-generert Innhold
Du forstår og aksepterer at det AI-genererte innholdet er basert på informasjonen du gir og at vi ikke kan garantere dets nøyaktighet, relevans eller egnethet. Vi er ikke ansvarlige for beslutninger tatt basert på AI-genererte forslag.

Ansvarsbegrensning
Vi fraskriver oss alt ansvar i størst mulig utstrekning tillatt ved lov for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller andre skader som oppstår fra din bruk av vår tjeneste.

Retningslinjer ang. personvernDisse retningslinjene ang. personvern er utformet av Stena Line Travel Group AB (heretter i disse retningslinjene ang. personvern omtalt som «Stena Line Travel Group», «STG», «vi», «oss» eller «vår») og gjelder for alle våre kunder, leverandører og partnere.

1. Om Stena Line Travel Group - Sembo

Sembo tilbyr hoteller, feriehjem, flyreiser, ferger og andre reiserelaterte produkter. Vi er en del av Stena Line Travel Group, som er ett av Sveriges største reisebyråer i det raskt voksende segmentet individuelle reiser. Vårt hovedkontor ligger i Helsingborg, og i dag har vi mer enn 100 ansatte i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Spania.

Stena Line Travel Group AB er et datterselskap som er heleid av Stena Line.

I løpet av sin virksomhet, henter STG inn og administrerer personopplysninger til de formålene som er beskrevet i disse retningslinjene ang. personvern. STG er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger til disse formålene.

Hvis du har spørsmål vedr. våre retningslinjer ang. personvern eller hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte oss på følgende adresse:

Stena Line Travel Group - Sembo

Box 1324

251 13 Helsingborg

e-post: no-sembo@sembo.com

2. Å verne personopplysninger er viktig for oss

Det er viktig for oss å sikre at vi behandler dine personopplysninger på en trygg og lovlig måte. Disse retningslinjene ang. personvern forklarer hvordan dine personopplysninger hentes inn og håndteres når du er en kunde, leverandør eller partner av STG og hvordan du kan skaffe deg tilgang til dine personopplysninger.

3. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, ved hjelp av blant annet et ID-nummer eller en eller flere faktorer som er spesifikke for en bestemt persons identitet.

4. Hvilke typer personopplysninger behandler vi og hvorfor?

Informasjonen vi henter inn om deg, brukes til ulike formål knyttet til kundeforholdet og administreringen av Stena Line Travel Group. Informasjonen som hentes inn kan variere, avhengig av om du er kunde, leverandør eller partner, men generelt gjelder det informasjon om administrering av kundeforhold, leverandørforhold eller informasjon som angår STGs rettigheter og forpliktelser.

Hvis du ikke oppgir dine personopplysninger, vil det kunne føre til at STG ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser angående dine kunde- eller leverandørforhold.

Generelt henter STG inn og behandler offentlige personopplysninger. I enkelte tilfeller kan det i forbindelse med bestilling av en reise være nødvendig for oss å behandle følsomme opplysninger (for eksempel informasjon om spesielle måltider på en flytur eller behov for spesiell assistanse under reisen) i begrenset grad, samt informasjon om personlige ID-numre (f.eks. når kopi av pass kreves for en visumsøknad) for å kunne levere den ønskede reisen.

Vanligvis henter STG inn følgende informasjon:

4.1 Informasjon om våre kunder

Informasjon du oppgir overfor oss når du bestiller en reise eller blir medlem av en av våre kundeklubber, f.eks. på nett via vår nettside eller ved å kontakte vår kundeservice, inkludert kontaktinformasjon (fornavn, mellomnavn, etternavn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og yrke/stilling) og personnummer), passnummer, bankopplysninger, kredittkortinformasjon, preferanser for hvordan du vil kommunisere med oss ang. reisen (f.eks. informasjon om spesielle måltider eller spesiell assistanse som trengs på grunn av ev. funksjonshemming eller sykdom osv.), høyde, vekt og størrelse på klær og sko (kreves ved bestilling av utstyr til ski- og sportsreiser osv.), formålet med reisen, informasjon om hvilke språk du snakker, statsborgerskap, bonuskortnummer, informasjon du oppgir i forbindelse med markedsførings- eller kommunikasjonsforespørsler, samt informasjon du oppgir når du kontakter oss angående et problem eller når du ellers henvender deg til oss som kunde.

STG kan i tillegg skaffe til veie kredittinformasjon fra kredittrapporteringsbyråer for å vurdere økonomisk soliditet og kredittverdighet.

4.2 Opplysninger som gjelder våre leverandører og partnere

Informasjon du oppgir overfor oss i forbindelse med en leverings- eller samarbeidsavtale, inkludert kontaktinformasjon (arbeid, stilling, fornavn, mellomnavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse), informasjon du gir om preferanser mht. markedsføring, kommunikasjon og informasjon som du oppgir når du kontakter oss angående et problem eller når du kontakter oss som en del av vårt samarbeid.

5. Hva bruker vi dine personopplysninger til?

STG behandler dine personopplysninger for å oppfylle de målene som er angitt nedenfor. Vær oppmerksom på at ikke alle angitte mål, typer informasjon, mottakere av informasjon eller typer informasjonsbehandling gjelder for deg i alle slags situasjoner.

STG bruker bare dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for kundeforholdet, leverandørforholdet eller samarbeidsforholdet (idet vi tar hensyn til eventuelle spesielle interesser i hvert enkelt tilfelle) eller i henhold til gjeldende lov.

5.1 Kundeadministrering

STG behandler dine personopplysninger i forbindelse med etablering og kontinuerlig styring av ditt kundeforhold med oss som en del av vår vanlige virksomhet, inkludert bestilling av reise og levering av våre andre produkter (f.eks. visumsøknader, reiseforsikring, skysstjenester, osv.), opprettholdelse av arkivert materiale som gjelder kunder, kredittvurderinger, fakturering, inndrivning av skyldige beløp, markedsføring, statistikk, osv.

5.2 Administrering av forhold til leverandører og samarbeidspartnere

Hvis du er leverandør, partner eller kontaktperson for en leverandør og/eller partner som STG jobber med, bruker vi dine personopplysninger når vi er i kontakt med leverandøren og/eller partneren. Vi behandler dessuten dine personopplysninger i vårt CRM-register, som inneholder informasjon om våre kontaktpersoner hos leverandører og partnere.

5.3 Overholdelse av gjeldende lover og vedtekter

STG vil behandle dine personopplysninger i samsvar med alle lover og forskrifter som STG er underlagt i forbindelse med administrering av virksomheten eller for å oppfylle ulike varslingsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

5.4 Opptak av samtaler

Når du ringer til kundeservice, vil samtalen din kunne bli tatt opp. Opptak lagres i seks måneder. Vi gjør dette for å vite hvilke muntlige avtaler vi har inngått. Vi vil også kunne bruke samtalen til interne opplæringsformål. Vi henter inn og lagrer dermed alle personopplysninger som samtalen inneholder. Du vil bli informert før samtalen begynner, og du har rett til å be om at samtalen ikke tas opp. Du har i tillegg rett til å be om at et opptak slettes.

5.5 Opplysninger som hentes inn når du abonnerer på vårt nyhetsbrev

Hvis du velger å abonnere på noen av STGs nyhetsbrev, henter vi inn ditt navn og din e-postadresse for å kunne sende nyhetsbrevet. Du kan når som helst velge å slutte å motta nyhetsbrev via vår nettside eller ved å si opp i selve nyhetsbrevet.

5.6 Opplysninger relatert til bruk av våre digitale tjenester

Når du bruker noen av våre nettsteder, apper eller noen av våre andre digitale tjenester, kan vi hente inn opplysninger om bruk av tjenesten. En del av disse opplysningene kan være personopplysninger, slik som for eksempel din IP-adresse. Vi henter også inn opplysninger om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søk du foretar, og hvilke reiseprodukter du er interessert i. Hvis du er logget inn på kontoen din eller oppgir opplysninger som gjør det mulig for oss å identifisere deg, kombinerer vi opplysninger om bruksvanene dine med alle andre opplysninger vi har hentet inn om deg.

STG forsøker å sikre at alle personopplysningene vi behandler er nøyaktige og oppdaterte. Vi ber deg derfor alltid å varsle oss om eventuelle endringer i dine personopplysninger, for eksempel postadresse eller betalingsinformasjon, slik at vi kan sikre at personopplysningene dine alltid er nøyaktige og oppdaterte. Hvis du har opprettet en reiseprofil hos oss, ber vi deg om å logge deg inn på profilen din og oppdatere den med eventuelle endringer.6. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

STG behandler alltid informasjonen om deg på en eller flere av følgende måter: (1) Ditt samtykke, * (2) Konklusjonen eller gjennomføringen av kontrakten med STG, (3) I forhold til STGs legitime interesser, det vil si til de formålene som er beskrevet ovenfor, (4) Gjennomføringen av de rettslige forpliktelsene som STG er underlagt, (5) Beskyttelse av din eller en annen naturlig persons vitale interesser, (6) Behandling som er nødvendig for at en fordring skal kunne settes i gang, håndheves eller forsvares i en domstol, eller (7) Behandling som er nødvendig for å overholde STGs eller dine regler ang. arbeidsforhold, helsemessige eller sosiale forpliktelser i henhold til nasjonale lover eller EU-regler. Det kan også være situasjoner der vi bruker dine personopplysninger for en tredjeparts legitime interesser i forhold til de ovennevnte formålene, med mindre dine interesser har fortrinnsrett.

*Samtykke til behandling av personopplysninger og dine rettigheter
Personopplysninger som brukes for å sende nyhetsbrev, til tilpasning eller markedsføring, behandles på grunnlag av samtykke fra deg. Når som helst kan du velge å tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen ovenfor. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, vil vi slette personopplysninger og innstille behandlingen av personopplysninger som omfattes av samtykket. Du har også rett til å be om at opplysningene om deg slettes, suppleres med nye eller rettes, samt retten til overføring av opplysninger.

Det kan forekomme at de samme personopplysningene behandles både på grunnlag av samtykke og nødvendighet eller på grunnlag av andre regler. Dette betyr at selv om du tilbakekaller samtykket ditt og behandlingen av opplysninger som er basert på samtykket opphører, kan personopplysningene forbli hos oss til andre formål.

7. Deling av personopplysninger med andre

STG overfører bare opplysninger som er nødvendige i den ordinære virksomheten, inkludert opplysninger som er nødvendige for reisen din og andre produkter du har kjøpt på samme tid.

STG overfører vanligvis personopplysninger til følgende mottakere når du bestiller reiser og relaterte produkter:

7.1 Globalt distribusjonssystem (GDS)

GDS er et IT-nettverkssystem eid eller drevet av et selskap som gjør det mulig med transaksjoner mellom leverandører innen reiselivsbransjen, hovedsakelig flyselskaper, hoteller, bilutleieselskaper og reisebyråer. GDS kombinerer tjenester, priser og bestillinger ved å samle produkter på tvers av de tre reisesektorene, dvs. reservasjoner av flybilletter, hotellopphold og bilutleie.

7.2 Flyselskaper

STG overfører personopplysninger til flyselskaper når du bestiller en reise. For å bestille flybilletter, må vi vanligvis oppgi følgende informasjon til det aktuelle flyselskapet: Fornavn, mellomnavn, etternavn, avreiseflyplass, reisemål, avreisedato og dato for returreise, bonuskortnummer og spesielle forespørsler angående din reise, inkludert bestilling av spesielle måltider og behov for spesiell assistanse på flyet eller på flyplassen.

Når det gjelder reiser til visse reisemål, kan det i tillegg forekomme at vi er nødt til å oppgi passnummer til flyselskapet.

7.3 Hoteller

STG overfører personopplysninger til alle hoteller du kommer til å bo på under reisen. For å bestille hotellopphold for deg, må vi vanligvis oppgi følgende informasjon til det aktuelle hotellet: Fornavn, mellomnavn, etternavn, reisemål, avreisedato og dato for returreise, bonuskortnummer og spesielle forespørsler angående din reise, inkludert bestilling av spesielle måltider i løpet av ditt hotellopphold og ev. behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet pga. funksjonshemming eller sykdom.

7.4 Bilutleieselskaper

STG behandler vanligvis ikke leie av bil i våre egne bestillingssystemer, med mindre du bestiller leiebil direkte via bilutleieselskapets bestillingsportal/nettside, som vi refererer til.

I de tilfellene der STG har behov for å sende personopplysninger til bilutleieselskaper, må vi vanligvis oppgi ditt fornavn, mellomnavn, etternavn, hentested, leieperiode, biltype, bonuskortnummer og eventuelle spesifikke forespørsler angående leie av bil som spesifikke tiltak knyttet til funksjonshemming eller sykdom, bruk av barneseter, osv.

7.5 Busselskaper

STG overfører personopplysninger til busselskaper hvis du reiser med buss som en del av reisen din (for eksempel hvis du reiser på dagstur til kjente turistattraksjoner, osv.). For å bestille busstur for deg, må vi vanligvis oppgi ditt fornavn, mellomnavn, etternavn, hentested, dato og klokkeslett for bussturen, reisemål og spesielle forespørsler ang. bussturen, inkludert bestilling av spesielle måltider som inntas i løpet av bussturen og behov for spesiell assistanse i løpet av bussturen i forbindelse med funksjonshemming eller sykdom.

7.6 Rederier

STG overfører personopplysninger til rederier dersom du kommer til å reise med båt som en del av din reise. For å bestille båttur for deg, må vi vanligvis oppgi ditt fornavn, mellomnavn, etternavn, din bils registreringsnr., reisemål, reiserute, dato og klokkeslett for avreise og returreise og spesielle forespørsler ang. båtturen, inkludert bestilling av spesielle måltider som inntas i løpet av båtturen og behov for spesiell assistanse i løpet av båtturen i forbindelse med funksjonshemming eller sykdom.

7.7 Sengebanker

En sengebank er et IT-nettverkssystem eid eller drevet av et selskap som gjør det mulig med transaksjoner mellom leverandører innen reiselivsbransjen, hovedsakelig hoteller og reisebyråer. STG sender personale til sengebanker som bestiller alt av hotellopphold du kommer til å benytte deg av på din reise. For å bestille hotellopphold via en sengebank, må vi vanligvis oppgi ditt fornavn, mellomnavn, etternavn, reisemål, avreisedato og dato for returreise, bonuskortnummer og spesielle forespørsler angående din reise, inkludert bestilling av spesielle måltider i løpet av ditt hotellopphold og ev. behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet pga. funksjonshemming eller sykdom.7.8 Skyss og utflukter

Hvis du som en del av reisen deltar på utflukter eller trenger skyss, vil STG kunne oppgi dine personopplysninger overfor den aktuelle leverandøren eller partneren. Leverandøren eller partneren er ansvarlig for å organisere utflukt eller skyss når du bestiller ønskede tjenester hos lokale leverandører på ditt reisemål. For å kunne bestille utflukter, skyss o.l. for deg, må vi vanligvis oppgi ditt fornavn, mellomnavn, etternavn, ankomstdato og -klokkeslett og dato og klokkeslett for avreise, type transportmiddel og spesielle forespørsler angående din reise, inkludert bestilling av spesielle måltider eller ev. behov for spesiell assistanse pga. funksjonshemming eller sykdom.

7.9 Inngangsbilletter

Som en del av din bestilling av reise hos oss, har du mulighet til å kjøpe inngangsbilletter til arrangementer og fornøyelsesparker som f.eks. Legoland og Disneyland Paris.

STG overfører personopplysninger til leverandører/partnere som bestiller billetter som du kommer til å bruke på reisen din. For å bestille billetter for deg, må vi vanligvis oppgi ditt fornavn, etternavn, din alder, dato og klokkeslett og spesielle forespørsler ang. billettene, inkludert bestilling av spesielle måltider og behov for spesiell assistanse i løpet av bussturen i forbindelse med funksjonshemming eller sykdom.

7.10 Forsikringsselskaper

Som en del av en bestilling av reise hos oss, har du mulighet til å kjøpe ulike former for forsikring, for eksempel bagasje- eller reiseforsikring. Hvis du ønsker å kjøpe slik forsikring, overfører vi dine personopplysninger til forsikringsselskapet, slik at de kan registrere forsikringen. For å kunne kjøpe forsikring, må vi overfor forsikringsselskapet vanligvis oppgi ditt fornavn, mellomnavn, etternavn, e-postadresse, reisemål, dato for avreise og returreise, samt reisemåte.7.11 Selskaper som leier ut utstyr

Som en del av din bestilling av reise hos oss har du mulighet til å leie utstyr som du trenger på turen, f.eks. skiutstyr, dykkeutstyr eller lignende. Hvis du ønsker å leie slikt utstyr, overfører vi dine personopplysninger til selskapet du vil leie utstyret fra på reisemålet. For å bestille utstyr for deg, må vi vanligvis oppgi fornavn, mellomnavn, etternavn, type utstyr, hentested, leieperiode og informasjon angående høyde, vekt og størrelse på klær og sko til utleieselskapet.STG kan også overføre og/eller sende dine personopplysninger til andre leverandører og/eller tjenesteleverandører i forbindelse med vår generelle virksomhet, f.eks. i forbindelse med ekstern administrasjon av vårt IT-system, analyse, markedsføring, inndrivning av skyldige beløp, kredittvurdering, revisjon, juridisk bistand, osv.

For mer informasjon angående våre leverandørers og partneres bruk og vern av dine personopplysninger, se deres retningslinjer for personvern og deres vilkår.

STG forsøker å i størst mulig grad begrense overføring av personopplysninger som kan knyttes til deg personlig.

STG overfører ikke dine personopplysninger dersom det ikke er nødvendig for å levere foretakets tjenester eller for å tilfredsstille dine behov.

8. Internasjonal overføring av dine personopplysninger

På grunn av STGs forretningsvirksomhet, vil dine personopplysninger kunne bli overført til land utenfor EU/EØS når du bestiller en reise hos oss. For å kunne levere våre tjenester til deg, må vi i enkelte tilfeller bruke partnere og leverandører utenfor EU/EØS.

Hvis det ikke er mulig for oss å oppgi dine personopplysninger til en mottaker utenfor EU/EØS, vil ikke STG kunne levere deg den ønskede reisen. Dette gjelder når du bestiller en reise der vi må overføre dine personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS for at reisen skal kunne gjennomføres, f.eks. for å bestille flybilletter, hotellopphold, osv.

Datavernlovgivningen i disse landene vil kunne være mindre streng enn i resten av EU/EØS, ettersom EU-kommisjonen har fastslått at datavernnivået ikke er så høyt i disse landene som innenfor EU/EØS.

STG har plikt til å sikre at beskyttelsesnivået for dine personopplysninger er høyt, en forpliktelse vi tar seriøst.

9. Opplysningenes integritet og sikkerhet

Personopplysninger blir ikke lagret lenger enn det som er nødvendig for det formålet de er hentet inn, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å lagre opplysningene for å overholde nasjonal lovgivning, for eksempel i forbindelse med lovbestemte lagringsperioder knyttet til regnskapsføring mv.

Det er STGs prinsipp å beskytte personopplysninger ved å treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene. Når dine personopplysninger ikke lenger trengs, vil vi sørge for at de slettes på en trygg måte.

10. Dine rettigheter

Du har når som helst rett til å utøve dine rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning angående datavern. Du kan for eksempel be om tilgang til personopplysningene som gjelder deg som STG har lagret eller motsette deg behandling av opplysningene, blant annet med hensyn til automatiserte avgjørelser og profiler, samt når det gjelder bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring. Du kan også be om retting eller sletting av ukorrekte opplysninger om deg, trekke tilbake samtykket til behandling av dine personopplysninger og utøve dine rettigheter angående overføring av personopplysninger.

Hvis du vil utøve en eller flere av dine rettigheter, kontakt oss via e-post:

no-sembo@sembo.com

Din henvendelse vil bli behandlet i samsvar med gjeldende bestemmelser angående datavern.

11. Oppdateringer

STG evaluerer og oppdaterer jevnlig sine retningslinjer ang. personvern. Derfor bør du regelmessig sjekke disse retningslinjene ang. personvern for eventuelle endringer som vil kunne påvirke behandlingen av dine personopplysninger.

Amelia avatar
Møt Amelia, vår nye reiseplanlegger