Forsäkring Sembo

Forsikring

Forsikre deg om at du får en vellykket ferie. Skaff deg en god reiseforsikring før du drar i vei.

 

Bilferieforsikring

En vanlig hjem- og bilforsikring dekker ikke alt. Med en kompletterende bil- og ferieforsikring er du og dine medreisende forsikrede på bilturen i Europa.

Du finner mer informasjon i forsikringsvilkårene Norsk bilsemesterforsikring.

 

Avbestillings- og leiebilsforsikring ved bilhavari før planlagt avreise

Hvis dere ikke kan reise som planlagt fordi bilen dere skal reise med har gått i stykker før avreise, gis erstatning for avbestillingskostnaden for samtlige arrangementer som det ikke er mulig å avbestille.

 

Avbestillingsforsikring ved sykdom eller ulykke på reisen

Hvis noen blir syke på reisen, gis erstatning for avbestillingskostnader for bestilte arrangementer som ikke refunderes av utleier/arrangør.

 

Veiassistanse i Europa

Ved på feil på bilen, gis erstatning for servicereparatør/berging. Hvis bilen ikke kan repareres, kan du velge å fortsette reisen med leiebil. Hvis du velger å vente mens bilen blir reparert, får du i stedet erstatning for overnatting.

 

Kompletterer hjem- og bilforsikring

Hvis en skade som inntreffer på reisen, eller hjemme under reisens gang, erstattes av beskyttelsen i hjem- eller bilforsikringen, Kompletterer hjem- og bilforsikring.

 

Ekstra reisegodsforsikring ved tyveri fra takboks

Hvis eiendom som oppbevares i takboks blir stjålet, gis erstatning med inntil 15 000 kr for eiendom som ikke erstattes via hjem-/villa- eller bilforsikring.

 

Leie av utstyr

Ved skade på eller tyveri av golf- eller skiutstyr, gis erstatning med inntil 300 kr per person og dag for kostnad for å leie likeverdig utstyr.

 

Enkeltreiseforsikring

En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting som forstyrrer denne opplevelsen, og da gjelder det å ha en god reiseforsikring. Vi tilbyr en fullverdig reiseforsikring fra Solid Forsikring. Du finner mer informasjon i forsikringsvilkårene Enkelterreiseforsikring Norsk

 

Forsinkelser

Overnatting og innhenting av planlagt reiserute dekkes når du kommer for sent til forhåndsbetalt

transport, som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell.

 

Reisegods

Erstatning for tapt eller skadet reisegods/bagasje

 

Reisesyke

Dekker utgifter i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade

 

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser

utenfor Norden, etter gjeldende rett i det enkelte land.

 

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokathjelp/juridisk bistand