Sembo er en del av Stena Line Travel Group AB og har sitt hovedkontor i Helsingborg. Sembo er ansvarlige for boliger, mens Stena Line Scandinavia AB, respektive HH Ferries Helsingborg AB og Direct Ferries, er ansvarlige for fergereisen. Sembo formidler også andre transporttjenester som flybilletter, leiebiler og transfer. Både betaling av bolig og transport gjøres til Sembo.

 

Om det ikke finnes en annen avtale, velger den reisende selv produkter eller tjenester, eller en kombinasjon av dette, fra sortimentet som finnes på hjemmesiden. Ulike vilkår gjelder for bestilling av bolig respektive transport.

 

Om det er inngått en avtale om pakkereise, gjelder den Norske Reisebransjeforening vilkår for pakkereiser. Sembo har satt statlige reisegarantier til Kammarkollegiet ifølge reisegarantiloven.

 

Sembo henvender seg til private reisende.

 

Avtalens innhold

 

Bestilling og bekreftelse

Sembo reserverer seg for tekniske problemer og prisfeil som er utenfor vår kontroll. Vi forbeholder oss retten til å kontakte kunden for eventuelle endringer i bestillingen som er gjort. 

 

Ansvar for gjennomføring av tjenesten.

 

Betaling

Forlenget betalingstid

Med “Forlenget betalingstid” utsetter du betalingen og kan betale når det passer deg bedre. Du betaler kun 10% av totalprisen i depositum, likevel minimum kr 500 pluss eventuelle avgifter for valgte tilleggsprodukter. Depositumet skal være betalt til Sembo senest 7 dager etter bestillingen.

 

Endelig betaling skal være innbetalt til Sembo senest:

Hotell/leiebil/transfer/inngangsbilletter senest 15 dager før avreise

Leilighet/hytte/feriehus senest 35 dager før avreise

 

Flybilletter

Betales direkte ved bestilling. Bestillingen er bindende når billetten er betalt og kan deretter ikke avbestilles. 

 

Fergebillett ”Economy”

Betales direkte ved bestilling

Spesialkampanjer

Hvis du utnytter noen av Sembos/Captums spesialkampanjer, f.eks. "Kjøp nå, betal i april", gjelder vilkår for spesialkampanjer. Disse vilkårene gjelder kun kredittkjøpet som omfattes av kampanjen.
Nåværende vilkår for spesialkampanjer er følgende:
Betalingsvilkår: Betales ved det tilfellet som oppgis ved kjøpet
Oppstartsavgift: 0 SEK
Administrasjonsavgift: 29 SEK
Kredittrente: 0%
Avbestillingsvilkår: Bindende kjøp - Ingen tilbakebetaling Kjøper du "Avbestillingsforsikring" eller "Fri avbestilling" i forbindelse med bestillingen gjelder forsikringens avbestillingsvilkår også ved "Captum kampanje".

Priser

Prisene for våre produkter og tjenester vises på hjemmesiden.

Prisene kan endres/oppdateres, men det påvirker ikke allerede godkjente bestillinger.

Ved åpenbare prisfeil forbeholder Sembo seg retten til å korrigere til korrekt pris på hjemmesiden OG på bestillinger som er godkjent med feilaktig pris. Dersom dette skjer, vil Sembo avhengig av tilgjengelighet, tilby deg muligheten til å beholde bestillingen til korrekt pris, eller avbestille uten kostnad. Sembo reserverer seg mot å tilby deg produkter eller tjenester med åpenbare prisfeil, og det også etter at du har fått en bestillingsbekreftelse.

 

Servicepakke

 

Servicepakke er en service som vi tilbyr våre kunder. Den reisende bestiller servicepakken samtidig med bestilling av flybilletten. Det er også mulig å legge til servicepakke når som helst før avreise eller mens du er på reise

Servicepakke inkluderer følgende:

Eventuelle afgifter/gebyrer fra flyselskabet kommer i tillæg til prisen. Der er ingen refusion af servicepakken, hvis rejsen indstilles eller ønsket/ene ikke kan bekræftes af flyselskabet.

Hvis der er mindre end 3 dage til afrejse anbefaler vi, at du kontakter os via telefon eller e-mail for at oplyse os om dine ønsker. Vær opmærksom på at ønsker som kommer mindre end 72 timer før afrejse ikke kan bekræftes.

Passagerer med alvorlige madallergier skal kontakte flyselskabet direkte og oplyse dem om alle relevante information.  

Har du en bestilling uden Servicepakke henviser vi dig til flyselskabets hjemmeside. Den giver begrænset hjælp til disse bestillinger. Flere gebyr kan forekomme fra Sembo eller tredjepartsleverantører.

 

Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelse

Gratis avbestilling

Reisedokumenter

Pass og Visum

Forsikring

Avbestilling, tillegg og endringer

Endringer og tillegg for overnattings- og tilleggsprodukter (f.eks. inngangsbilletter):

Vi hjelper deg gjerne med endringer i den grad leverandøren tillater det. Kostnaden per endring er minimum 200,–.
 

 Ferge ved Stena Line

Avbestilling: Ferge med Stena Line

Economy

Ingen tilbakebetaling

Flexi/Premium/Kampanje

 

15 dager eller mer

0 % av prisen

14-1 dager

50 % av prisen

 Avreisedagen eller senere

100% av prisen

 

 

 

Endringer og tillegg: Ferge ved Stena Line

Regler ved endring

Economy

Flexi/Kampanje

Premium  

Endring av navn, adresse, telefonnummer etc.

Ingen avgift.

Ingen avgift.

Ingen avgift.

Endring av rute eller tid for avreise.

Ny pris beregnes + 500 kr Endringsavgift.

Ny pris beregnes. Ingen avgift.

Ny pris beregnes.Ingen avgift.

Endring av type kjøretøy.

Ingen avgift.

Ingen avgift.

Ingen avgift.

Tillegg på en bestilling f.eks. en ekstra lugar uten å endre linje, dato eller avgangstid.

Ny pris beregnes. Ingen avgift.

Ny pris beregnes. Ingen avgift.

Ny pris beregnes. Ingen avgift.

Endringsavgift gjelder pr vei og tilfelle. Ved endring via telefon tillkommer 100 kr /endring, gjelder Flexi- og Premium Endring via vår nettside kan foretas frem til 2 timer før avreise uten kostnad. Ved endring til en annen avgangstid/avgangsdag kan prisen endres.

 

 

 

Ferge ved Scandlines

Avbestilling, endringer og tillegg: Scandlines Helsingborg-Helsingör

 

Avbestilling

Ubrukt, alternativt delvis brukt billett, tilbakebetales. Avbestillingsavgiften er 10%, minst kr 100.

Endring

Prisendring pga. endring til dyrere avgang, betales ved endringstilfellet. Ved prisendring pga. endring til billigere avgang, tilbakebetales differansen, men det gjøres fradrag for endringsavgift. Endringsavgiften er 10%, minst kr 100.

Avbestilling, endringer og tillegg: Scandlines Helsingborg-Helsingör /Store Belt

 

Avbestilling

Ubrukt, alternativt delvis brukt billett, tilbakebetales. Avbestillingsavgiften er 10%, minst kr 100.

Endring

Prisendring pga. endring til dyrere avgang, betales ved endringstilfellet. Ved prisendring pga. endring til billigere avgang, tilbakebetales differansen, men det gjøres fradrag for endringsavgift. Endringsavgiften er 10%, minst kr 100.

Avbestilling, endringer og tillegg: Kombibillett Scandlines fra Helsingborg via Rødby-Puttgarden/Gedser-Rostock

 

Avbestilling

Ved avbestilling frem til 5 dager før avreise tilbakebetales 100%.

Ved avbestilling 1-4 dager før avreise tilbakebetales 50%.


Ved helt ubrukt billett og avbestilling avreisedagen eller senere, tilbakebetales 20% (gjelder opp til 3 mnd. etter planlagt avreise).

Avbestillingsavgift er kr 100. Delvis brukt billett tilbakebetales ikke.

Endring

Prisendring pga. endring til dyrere avgang, betales ved endringstilfellet. Ved prisendring pga. endring til billigere avgang, tilbakebetales differansen, men det gjøres fradrag for endringsavgift. Endringsavgiften er 10%, minst kr 100.

 

Fly

Avbestilling: Fly

Etter betaling

100 % av prisen


 

Endringer og tillegg: Fly

Kostnad for endringer, f.eks navnendring. Forutsatt at flyselskapets regler tillater denne endringen 

fra kr 495, ‑/+flyselskapets  avgift/billett

Flybilletter er personlige. Navn og dato på flybilletter kan generelt ikke endres. Billetter som på grunn av dette ikke kan brukes, vil ikke bli refundert.

Seating service -Reservere sete

Når bestillingen er betalt sender vi ditt ønske til flyselskapet. Det kan tilkomme avgifter fra flyselskapet. Vi kan ikke reservere seteplass på en bestemt rad, med ekstra benplass eller ved nødutgang. Flyselskapet har rett til å endre plasseringen ombord uten å varsle oss eller deg som reisende. Sete kan vanligvis ikke reserveres på tilslutningsfly når du har flybilletter til andre verdensdeler (Dvs. sete kan vanligvis ikke reserveres på flyturer innenlands eller i Europa, når sluttdestinasjonen er i en annen verdensdel). Vi kan ikke garantere at det ønskede sete blir bekreftet av flyselskapet. Selv om flyselskapet ikke kan gi deg det ønskede sete, blir ikke seating service tilbakebetalt.

 


 

Hyrbil

Avbestilling og endringer

Senest 24 timer før uthenting av bilen                                          0% av prisen

Mindre enn 24 timer før uthenting av bilen                               100% av prisen

 
   

Endringer mindre enn 24 timer før uthenting likestilles med avbestilling og ny bestilling. Endringer kan medføre at prisen endres.

 

Sembos gebyr kommer i tillegg og utgjør kr 200 pr endring/avbestilling.

 

 

Transfer

Avbestilling og endringer: Transfer

Innen Europa

 

Senest 24 timer før bestilt transfertid 

0% av prisen

Mindre enn 24 timer før bestilt transfertid

100 % av prisen

Utenfor Europa

 

 Senest 48 timer før bestilt transfertid

0 % av prisen

 Mindre enn 24 timer før bestilt transfertid

100 % av prisen

Endringer mindre enn 24 t. (innen Europa) / 48 t. (utenfor Europa) likestilles med avbestilling og ny bestilling. Endringer kan medføre at prisen endres.

 

Sembos gebyr kommer i tillegg og utgjør kr 200 pr endring/avbestilling. 

 

Endringer før avreise

 

Ansvar under reisen


Den reisende er forpliktet til å overholde de ordensregler som gjelder for hotell etc. og oppføre seg slik at medreisende eller andre ikke blir forstyrret. Hvis den reisende på vesentlig måte bryter disse reglene, har Sembo rett til å heve avtalen. Den reisende er ansvarlig for skader forårsaket av uaktsomhet, for eksempel ved å unnlate å følge gjeldende regler og forskrifter.

 

Feil og mangler

 

Den reisende kan ikke påberope feil hvis Sembo ikke blir underrettet innen 72 timer etter at feilen blir oppdaget. Hvis den reisende forlater boligen uten å underrette Sembo vil reklamasjonsretten bortfalle.

 

Reklamasjon

 

Reklamasjoner og evt. erstatningskrav skal være Sembo i hende innen 60 dager etter at leieperioden er utløpt. Skriftlig reklamasjon er ønskelig. Reklamasjoner som mottas senere vil ikke bli behandlet.

Sembo og den reisende bør forsøke å løse tvister som oppstår i forbindelse med tolkningen eller tillempningen av denne avtalen gjennom forhandlinger. Kommer ikke partene til enighet, kan tvisten prøves for Den allmenne reklamasjonsnemnden.

 

Ved formidlende tjenester er det aktuelle reiseselskapet ansvarlig for oppfyllelse av service, og eventuelle krav på grunn av mangler i servicen leveres dit.

 

Reisegaranti

Stena Line Travel Group stiller reisegaranti for opptil 40 millioner kroner hos Kammarkollegiet. Du får mer informasjon om reisegarantien på Kammarkollegiets hjemmeside, www.kammarkollegiet.se. Reisende som kun har kjøpt bolig eller transport dekkes ikke av reisegarantien.

Annet

 

Personvern

 

For en forsvarlig behandling og beskyttelse av personopplysninger, følger vi personopplysningsloven (PDA) og de prinsippene for god praksis som gjelder på området.

Når du går inn på Sembos nettside for å bestille reise, vil du bli bedt om å oppgi dine personlige opplysninger. Typen personlig informasjon som samles inn er vanligvis navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, og noen ganger også personnummer.

Informasjonen vi samler inn blir brukt til følgende formål: Å kunne tilby en trygg og enkel bruk av nettstedet vårt. Å kunne kommunisere via e-post eller postforbindelse med tilbud og katalogutsendelser.

For å kunne tilby et fleksibelt og lettanvendelig nettsted bruker vi cookies. En cookie er en liten mengde data som sendes til din nettleser fra nettserveren på nettstedet du besøker og som lagres på harddisken din. Hvis du ikke er enig i at Sembo lagrer cookies på din datamaskin, må du slå av behandlingen av cookies i nettleseren din.  Dette gjøres i sikkerhetsinnstillingene. Legg merke til at blokkeringen av cookies vil føre til at bestillingen av våre reiser ikke kan bli korrekt gjennomført.  I så tilfelle henviser vi deg til vår telefonbestilling på 22 16 51 00.

Våre nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder på Internett. Vi kan ikke ta ansvaret for forvaltningen av personlig informasjon på disse nettstedene, men oppfordrer besøkende til å dra nytte av de retningslinjer som gjelder for hvert nettsted.

Har du spørsmål om vår håndtering av personopplysninger, send en e-post til  sembo@sembo.no, eller skriv til Sembo, Box 1324, 251 13 Helsingborg, Sverige. Du har rett til å be om informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg (en gang per år). Videre kan du alltid kontakte oss dersom du ønsker å korrigere, slette eller blokkere dine personlige data. Av sikkerhetsgrunner vil du da måtte oppgi ditt personnummer. Det vil alltid følge med en klikkbar lenke i våre e-postmeldinger der du kan avbryte utsendelsene.

Sembo er behandlingsansvarlig for den personlige informasjonen som samles inn.  Vi selger ikke personlig informasjon videre til andre foretak. Men i noen tilfeller deler vi informasjon med leverandører og samarbeidspartnere i forbindelse med reiser.

Vern av personopplysninger og personlig integritet har svært høy prioritet i Sembo.  Vi beskytter omhyggelig personlige opplysninger mot uautorisert tilgang, tap eller forfalskning.

Sembo kan oppdatere og endre disse retningslinjene.  Vi anbefaler derfor at du regelmessig sjekker om det er foretatt endringer før personlig informasjon oppgis.

Certain airlines require you to add passport information and complete check in prior to your flight. We advise that you check directly on the airlines website to ensure you complete all required actions before arriving at your departure airport. If the required information and actions are not completed you may be charged additional fees at the departure airport (Any charges incurred at the airport will not be reimbursed).

 

Mindreårige uten medfølgende voksena

 

4.2 Sembonus

 

For hver natt du bestiller og bor på godkjent overnatting i Sembonus-programmet, mottar du et stempel. Når du har samlet 10 stempler, betyr det at du får en bonusnatt på valgfri overnatting i Portalen. Maksverdien på bonusnatten er basert på de 10 gyldige stemplene som ligger til grunn for bonusnatten, og tilsvarer gjennomsnittsprisen per natt for de 10 nettene du har samlet stempler for. Bonusnatten inkluderer ikke eventuelle kostnader som betales på stedet.

Du mottar ikke stempler på bestillinger som gjøres med en rabattkode.

Du samler stempler på bestillinger gjort etter 2021-01-18.

Programmet retter seg mot, og kan bare brukes av privatpersoner som har registrert seg i programmet. Bedrifter og foreninger eller andre grupper kan ikke delta.

For å motta stempler må du være logget inn på kontoen din som er koblet til programmet når du gjennomfører bestillingen. Det er bare denne kontoen som mottar stempler. Andre gjester mottar ingen stempler.

Sjekk hvor mange stempler du har samlet ved å logge deg inn på kontoen din i Portalen.
Det gis ingen stempler i forbindelse med bestillinger med bonusnetter.

Stempler og bonusnetter kan ikke løses inn mot kontanter.

I tilfeller der bonusnatten er billigere enn bonusnattens maksimale verdi, vil du ikke motta mellomlegget i kontanter eller på andre måter. I tilfeller der du bruker bonusnatten på en bestilling som koster mer enn den maksimale verdien på bonusnatten, må du betale mellomlegget.

Bruk av bonusnetter kan ikke gjøres på bestillinger gjort med en rabattkode.

For bonusnetter gjelder ordinære avbestillingsregler. Hvis du avbestiller en bonusnatt som ikke har et avbestillingsgebyr, blir bonusnatten ført tilbake til kontoen din. I de tilfellene der det påløper et avbestillingsgebyr på hele eller deler av bestillingsverdien, anses bonusnatten som brukt.

Hvis ingen kjøp eller innløsning skjer i løpet av 12-måneders perioden, utløper alle stempler på kontoen din.

Vi kan når som helst endre vilkårene i programmet. Programmet er gyldig inntil videre, men hvis vi velger å avslutte programmet, har du 90 dager på deg til å bruke opptjente stempler. Etter 90 dager har du ikke rett til kompensasjon for opptjente stempler.

 


Updated 2021.01.18 DOA